Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMATOR

INFORMATOR

 

Przemoc: to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiej osoby lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych.

Rodzaje przemocy:

· przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie;

· przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie;

· przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytykowanie zachowań seksualnych;

· przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy;

· zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Interwencja kryzysowa: stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Zakres działania:

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapeutycznego
  i pedagogicznego
 • prowadzenie bezpośrednich interwencji kryzysowych w siedzibie PCPR przy
  ul. Północnej 15 w Myśliborzu,
 • udzielanie natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysu – pomoc specjalistów, schronienie w hostelu.

 

Program korekcyjno – edukacyjny - dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzony jest od 2008 roku. Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest strategia ukierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. W programie oddziaływania korekcyjne oparte są na wzmacnianiu zachowań i postaw pozytywnych w miejsce negatywnych.

 

 

 

Jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś, co zburzyło harmonię i ład,

doświadczyłeś przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej,

straciłeś bliską osobę, przeżywasz poważną chorobę,

może rozpada się Twoje małżeństwo, przeżyłeś zdradę,

straciłeś pracę, dzieci opuściły dom,

masz myśli samobójcze lub próbowałeś odebrać sobie życie,

jeśli żyjesz w konflikcie z dziećmi, rodzicami, przełożonymi

 

Jesteśmy aby Ci pomóc!!!

jeżeli czujesz, ze straciłeś kontrolę nad własnym życiem, jesteś przerażony, bezradny,

nie możesz spać lub dręczą cię koszmary, odczuwasz lęk, niepokój lub popadasz w odrętwienie,

nie możesz zebrać myśli, nie widzisz sensu w niczym,

To normalna reakcja na wydarzenia przekraczające zwykłe doświadczenia człowieka,

burzące jego spokój i odporność.

 

Zadzwoń i umów się na spotkanie ze specjalistą: 0/95 747 23 03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Północna 15,

74-300 Myślibórz

Tel. 95 747 23 03

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Tel. interwencyjny: 669 606 604

 

Psycholog dyżuruje w każdy czwartek : w godz. 9:00-11:00

Socjoterapeuta dyżuruje w każdą  środę  w godz. 15:00-17:00

Porady prawne udzielane są w każdą środę w godz. 13:00 – 15:00

Pedagog dyżuruje:

                                    w każdy poniedziałek: w godz. 12:00 – 17:00

                                    w każdy wtorek: w godz. 12:00 – 12:00-17:00

w każdą środę: w godz. 14:00 – 17:00

                                    w każdy czwartek: w godz. 8:00 – 11:00

                                    w każdy piątek: w godz. 12:00 – 16:00

HOSTEL

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej prowadzimy hostel dla osób znajdujących
się w kryzysie.

Maksymalny czas pobytu w hostelu wynosi 3 miesiące.

INSTYTUCJE NIOSĄCE POMOC

 

GMINA BARLINEK:

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

Tel. 95 746 00 14

e-mail:ops_barlinek@poczta.onet.pl,

www.ops- barlinek.pl,www.centrumwsparciarodziny.pl 

 

 

 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

   Przewodnicząca zespołu: Katarzyna Kiełbasa

ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

Tel. 95 746 00 14, 669-213-200 

e-mail:przemoc.barlinek@o2.pl

poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00

 

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku

ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

Tel. 95 746 00 14 

e-mail uzalrznienia.barlinek@onet.eu

 poniedziałek-piątek od 7.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00

 

 1. Poradnia Leczenia Uzależnień

            Marek Pędziszczak

             ul. Szpitalna 11

      74-320 Barlinek

       tel. 601 990 606

 

      Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 9:00 – 17:00

Wtorek:            9:00 – 17:00

Środa:            10:00 – 18:00

Czwartek:        9:00 – 17:00

Piątek               10:00 – 18:00

Sobota               9:00-13:00 

            Obowiązuje uprzednia rejestracja telefoniczna.

 

 1. Komisariat  Policji w Barlinku

Komendant Komisariatu Policji asp. sztab. Krzysztof Maciaszek

       Zastępca Komendanta Komisariatu Policji podk. Krzysztof Nocuń

       Kierownik Referatu Prewencji w Barlinku asp. Piotr Malanowski 

ul. Ogrodowa 8, 74-320 Barlinek

Sekretariat Tel 95747 12 05 do godziny 15.30.

 Tel.95 747 75 11, 95 747 75 10 (kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu po godzinie 15.30

 

 

GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 3

74-304 Nowogródek Pomorski

tel. 95 747 17 39

e-mail:gops.nowogrodek@post.pl

 1. Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Szkolna 5

74-304 Nowogródek Pomorski

tel. 519513143

wtorek-środa 8.00.10.00

 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przewodnicząca zespołu: Angelika Rutkowska

ul. Adama Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

tel. 95 747 17 39

GMINA DĘBNO:

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Droga Zielona 1,

74-400 Dębno

tel./fax (095) 760 93 45

e-mail: opsdebno@wp.pl

 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Przewodnicząca Zespołu: Krystyna Stankiewicz

ul. Droga Zielona 1

74-400 Dębno

tel./fax (095) 760 93 45

 

 1. Gminny punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie

 

ul. Kościuszki 17

74-400 Dębno
tel. 95 760 46 83

 

Konsultanci:

Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie:
Poniedziałek    8:00 – 14:00
Wtorek             8:00 – 13:00
Środa                8:00 – 13:00

Czwartek          8:00 – 12:00

Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych:

Poniedziałek    15:00 – 18:00
Wtorek             15:00 – 18:00
Środa                15:00 – 18:00

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień

Piątek               16:00 – 20:00

                     

 

 1. Komisariat Policji w Dębnie

 

Komendant Komisariatu Policji asp. szt. Mariusz Młynarczak

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji p.o. asp. szt. Krzysztof Markowski

ul. Kościuszki 7

74-400 Dębno

Tel. 095 760 94 38 do godziny 15.30, Tel.95747 75 11 , 95 747 75 10 (kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej w Myśliborzu po godzinie 15.30.)

GMINA BOLESZKOWICE:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słoneczna 24

74 - 407 Boleszkowice
tel/fax 095 760 62 31

e-mail:ops.pokl@interia.pl

 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Przewodnicząca Zespołu: Ewa Jamorska

ul. Słoneczna 24

74 - 407 Boleszkowice
tel/fax 095 760 62 31

 

 

GMINA MYŚLIBÓRZ:

 

 1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Myślibórz

ul. Rynek im.Jana Pawła II 1

74-300 Myślibórz

Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej

Małgorzata Barc
Telefon: (95) 7472061

 1. Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie

ul. Północna 15

74-300 Myślibórz

Tel. 95.74.72.303 lub 95.74.97.781

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Tel. interwencyjny: 669 606 604

 

  Poradnictwo specjalistyczne:

Socjoterapeuta: Środa  w godz. 15.00 – 17.00

Psycholog: czwartek w godz. 9.00 – 11.00

Prawnik : środa w godz. 13.00 – 15.00

 

         3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu

             ul. 1 Maja19

             74-300 Myślibórz

             Tel.957474 21 43, lub 95747 58-49  

             e-mail: ops@mysliborz.pl 

 

         4. Gminny zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przewodnicząca Zespołu: Monika Łagoda

ul. 1 Maja 19

74-300 Myślibórz

Tel. 95 747 2143

Poniedziałek –piątek  7:00 15:00

 

        5. Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Komendant Komisariatu Policji Mł insp.. Dariusz  Ufnowski

ul. Łużycka 21a

74-300 Myślibórz

Pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu

Podinsp. Bogdan Marciniak

Tel.9574775-11, 95747 75-10  -tel. całodobowy.

 

 1. Punkt informacyjno – konsultacyjny

ul. Łużycka 4

74-300 Myślibórz

Godziny pracy specjalistów:

Poniedziałek –środa 16.00 -19.00

      Poradnia leczenia uzależnień

Marek Pędziszczak

ul. Łużycka 4

74-300 Myślibórz

tel. 601 990 606

Piątek : 11.00. 17.00

 

 

                

                      

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 14-08-2019 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Stankiewicz 14-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2019 11:09